1
Bạn cần hỗ trợ?
Đăng tin link quay vòng

Đăng tin link quay vòng

Đăng tin link quay vòng
Đánh giá

VFP Pro bổ sung thêm tính năng đăng tin link quay vòng ở bản fix 306: Chức năng này áp dụng cho đăng tin ở forum, vào phần Đăng tin -> Đăng tin Link quay vòng

Cơ chế của tính năng này như sau:

+ Forum 1 sẽ đăng nội dung và link (ở ô link($Link$) ảnh dưới) -> Kết quả báo cáo thành công là Link 1

+ Đăng cho forum thứ 2. Froum 2 sẽ đăng nội dung và Link1 -> Kết quả báo cáo thành công là Link 2

+ Đăng cho forum thứ 3. Froum 3 sẽ đăng nội dung và Link2 -> Kết quả báo cáo thành công là Link 3

+ Và cứ đăng tiếp tục cho tới khi hết số vòng. ví dụ ảnh dưới số vòng để là 3 thì kết quả tới Link3 là kết thúc 1 vong link và tiếp tục cho vòng mới từ link 4. 5 và 6…

Để phần mềm hoạt động thì phần soạn nội dung phải đặt 1 biến là $Link$ (như hình minh họa ở dưới) Đặt biến $Link$ này ở đâu thì các link thay thế sẽ đặt ở vị trí đó. Với forum đầu tiên thì link($Link$) sẽ đặt vào vị trí $Link$ trong bài viết

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận