Bookmark & Profile

Bookmark & Profile
Đánh giá

Bước 1: Tạo Profile:

Tên profile là tên lưu toàn bộ thông tin cấu hình tạo tài khoản, thường lấy tên trùng tên tài khoản để dễ nhớ

– Tên tài khoản là tên đi đăng ký (ít nhất 6 ký tự, thường nhỏ hơn 13 ký tự, không viết có dấu, không có khoảng cách)
– Mật khẩu: là mật khẩu để đăng ký và đăng nhập
– Địa chỉ mail: là địa chỉ mail đi đăng ký, và kich hoạt tài khoản

Bước 2: Tạo tài khoản:

Chọn profile vừa lưu ở bước 1 phần mềm sẽ load ra toàn bộ site bookmark để tạo tài khoản

Click Tạo nick và gõ captcha cho tới khi chạy hết list bookmark

Bươc 3: Submit link:

Chọn profile vừa tạo ở bước 1 là tài khoản cần đi submit

Cho đường dẫn là link web mà bạn cần submit, điền thêm các thông tin tiêu đề, tag, và mô tả…

Click Submit và gõ captcha cho tới hết.

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận