Các tiêu chuẩn quan trọng để đăng ký Google Adsense thành công

Các tiêu chuẩn quan trọng để đăng ký Google Adsense thành công
Đánh giá

Trước tiên mình xin nói một điều: Không hẵn là những tiêu chuẩn bạn mới có được TK. Nếu bạn không có thời gian tìm hiểu vấn đề này hoặc muốn có liền thì bạn có thể bỏ ra một số tiền để mua tài khoản Google Adsense. Giá thường dao động trong khoảng 400,000 vnđ dến 500,000 vnđ (đây là giá của Account chưa có PIN) hoặc 2-3tr (Account đã có PIN) cái này tùy thuộc vào tài chính của bạn, hoặc bạn có thể chịu khó chờ đợi, chăm sóc Website của mình để đạt những quy chuẩn của Google, lúc đó chắc chắn