Cách lấy UID Graph Search hạn chế khóa tài khoản

Cách lấy UID Graph Search hạn chế khóa tài khoản
Đánh giá

VFP Pro hỗ trợ cho các bạn những tính năng làm hạn chế việc khóa tài khoản tốt nhất

Ở tính năng Graph search khi đăng nhập các bạn Nạp DS TK FB thêm các tài khoản facebook khác, ví dụ như hình dưới mình nạp 4 tài khoản của mình (có thể nạp thêm nhiều tài khoản hơn)

Khi đã nạp được nhiều trạng thái, sang tab lấy Email facebook ở Graph Search hoặc Graph Search nhiều file các bạn phải click Tự đổi TK sau mỗi link get xong (như hình dưới)

Click vào Tự đổi TK sau mỗi link get xong có tác dụng: Phần mềm sẽ lấy từng tài khoản ở DS TK FB và Tài khoản chính (ở nạp trạng thái) để get link theo thứ tự ở danh sách link cần get.và mỗi lần get xong 1 link sẽ đổi 1 TK FB khác trong DS TK FB và đi get link tiếp theo.

Giả sử nạp DS TK FB khoảng 10 tài khoản và đi get khoảng 100link Graph search thì mỗi tài khoản sẽ chỉ get 10 link mà thôi, Và với 100 link giả sử get mỗi link mất khoảng 20 phút thì mỗi tài khoản sau khi get xong 1 link phải sau 180 phút mới get lần tiếp, như vậy thì thời gian cách giữa những lần get UID cũng khá lâu thì tài khoản sẽ hạn chế mức tối đa việc khóa. Trường hợp có những link get UID rất nhiều và tốn thời gian khoảng 20 – 40 phút thì khoảng cách giữa mỗi lần get càng nhiều hơn thì tài khoản cũng được đảm bảo và hạn chế bị khóa -> Thường không bị khóa bao giờ

Ngoài ra, chọn số lượng quét UID / 1 link tôi đa khoảng 10k hoặc ít hơn để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

Như vậy: Để hạn chế việc khóa tài khoản khi Get UID tốt nhất thì chúng ta cần nạp nhiều tài khoản, càng nhiều càng tốt và giới hạn số lượng quét UID / 1 link

VFP Pro có hỗ trợ 10 tab FB UID API để có thể làm việc song song cùng lúc 10 tab như trên, để get được nhiều email và chạy quảng cáo. Nếu chạy 10 tab thì các bạn nên dùng proxy trên từng tab để đổi IP

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận