Chia sẻ tự động click link

Chia sẻ tự động click link
Đánh giá

Hướng dẫn tính năng chia sẻ tự động click link

Nguyên tắc của tính năng này là việc cộng đồng cùng sử dụng tính năng này click cho nhau theo danh sách cấu hình link cần click

Việc cấu hình tương tự như tính năng Tự động click link

Chú ý Danh sách link đăng ở tính năng này tối đa cho phép là 10 link

Xem giao diện phía dưới

Kết quả sau khi click “Chạy”

Sau khi click nút “chạy” bắt đầu quá trình click link: Người click chạy sẽ Click link cho 1 người ngẫu nhiên nào đó cùng sử dụng hệ thống chia sẻ này và ngược lại, ngẫu nhiên 1 người nào đó sẽ click theo cấu hình được thiết lập ở trên.

Sau khi click xong 1 cấu hình số điểm sẽ tăng lên 1 và tiếp tục click tiếp cho người thứ 2, thứ 3 … đến khi nào tắt phần mềm

Số điểm sẽ bị trừ 1 khi ngẫu nhiên 1 người nào đó click cấu hình của mình, tiếp tục 1 người nào đó click tiếp số điểm giảm đi 1, số điểm trở về 0 khi cân bằng số click và số được click

Phần mềm sẽ ưu tiên click cho ai có số điểm cao ( sau khi click chạy sẽ biết số điểm của mình hiện tại là bao nhiêu)

Số điểm hiện tại đang để mặc định tối đa là 3, sẽ phát triển lên khi hệ thống chia sẻ lớn, rất mong cộng đồng cùng xây dựng hệ thống phát triển mạnh để cùng nhau lên top ^^

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận