Đăng bài mạng xã hôi và Blog

Đăng bài mạng xã hôi và Blog
Đánh giá

Là chức năng đăng bài viết lên các trang mạng xã hội và blog như: Facebook – Google+ – WordPress – Blogsport

Với cấu hình như hình vẽ dưới (vị trí 1) các bạn điền đầy đủ thông tin tài khoản của bạn như ví dụ

Chọn nội dung đăng soạn ở quản lý -> Quản lý tin đăng

Cuối cùng click đăng tin, sau khi phần mềm chạy sẽ xuất ra báo cáo kết quả

Với trường hợp Blogger thay bằng tên miền riêng chúng ta dùng cú pháp đăng theo ID . Ví dụ như:

B abc@gmail.com pass ID:6233837133125

Trong đó ID:6233837133125 là ID của blog