Đăng tin link quay vòng

Đăng tin link quay vòng
Đánh giá

VFP Pro bổ sung thêm tính năng đăng tin link quay vòng ở bản fix 306: Chức năng này áp dụng cho đăng tin ở forum, vào phần Đăng tin -> Đăng tin Link quay vòng

Cơ chế của tính năng này như sau:

+ Forum 1 sẽ đăng nội dung và link (ở ô link($Link$) ảnh dưới) -> Kết quả báo cáo thành công là Link 1

+ Đăng cho forum thứ 2. Froum 2 sẽ đăng nội dung và Link1 -> Kết quả báo cáo thành công là Link 2

+ Đăng cho forum thứ 3. Froum 3 sẽ đăng nội dung và Link2 -> Kết quả báo cáo thành công là Link 3

+ Và cứ đăng tiếp tục cho tới khi hết số vòng. ví dụ ảnh dưới số vòng để là 3 thì kết quả tới Link3 là kết thúc 1 vong link và tiếp tục cho vòng mới từ link 4. 5 và 6…

Để phần mềm hoạt động thì phần soạn nội dung phải đặt 1 biến là $Link$ (như hình minh họa ở dưới) Đặt biến $Link$ này ở đâu thì các link thay thế sẽ đặt ở vị trí đó. Với forum đầu tiên thì link($Link$) sẽ đặt vào vị trí $Link$ trong bài viết

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận