Google+ chia sẻ 1+

Rate this post
Cơ chế hoạt động như sau: Chúng ta xây dựng cộng đồng hỗ trợ nhau cùng +1 cho nhau, ví dụ có 3 người cùng tham gia tính năng này thì người 1 sẽ +1 cho người 2 và 3. người 2 sẽ +1 cho người 1 và 3. người 3 sẽ +1 cho người 1 và 2. Như vậy cần nhiều người cùng tham gia tính năng để số lượng +1 lên cao

Để vào tính năng này, anh em vào MXH và Blog ->Google+ chia sẻ 1+ (giao diện dưới)

Để sử dụng tính năng chúng ta cần đăng nhập danh sách tài khoản G+ với cú pháp: user dấu cách pass

DS TK có thể có nhiều tài khoản G+ và mỗi tài khoản 1 dòng. Đây là tài khoản đi +1

Ngoài ra cần phải nhập ID của link mà bạn cần +1(hình mình họa ở dưới): cách lấy ID trên phần mềm cũng ghi khá rõ, điền vào ô Link rồi click Thêm

Trường hợp không muốn like video đó nữa thì xóa link đó đi như hình dưới minh họa:


Click chạy ở ảnh minh họa số 1: phần mềm bắt đầu chạy +1 cho các link mà các ae cùng tham gia tính năng này. anh em nghiên cứu rồi cùng sử dụng để cùng nhau phát triển