Graph Search nhiều file

Graph Search nhiều file
Đánh giá

Để sử dụng tính năng các bạn vào tab MXH & Blog -> FB UID API

– Nạp trạng thái: file nạp ở tính năng MXH & Blog -> Đăng bài facebook, các bạn đăng nhập rồi lưu trạng thái để lấy trạng thái đăng nhập

Chuyển qua Grahp Search nhiều file:

Click thêm Link để cấu hình tìm kiếm (Hình minh họa dưới)

Khi thêm 1 link Graph Search để tìm kiếm các bạn cần cho link tìm kiếm và chọn nơi lưu trữ kết quả tìm kiếm

Phần mềm sẽ tìm kiếm Từng link cấu hình và lần lượt từ trên xuống dưới

Ở tính năng này, các bạn có thể cắm máy để phần mềm tự lấy uid theo những link cấu hình sẵn và được lưu ở các báo cáo riêng biệt rất tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho việc quản lý

Trường hợp muốn lấy các kết quả được lưu trên cùng 1 file: chọn file lưu của các link tìm kiếm cùng file đó, nhưng phải dùng Fix-221

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận