GraphSearch

GraphSearch
Đánh giá

Trước khi sử dụng tính năng này cần phải chuyển ngôn ngữ sang Tiếng anh US

Lấy toàn bộ thành viên trong nhóm:

Với cú pháp https://www.facebook.com/search/ID Group/members sẽ lấy toàn bộ thông tin thành viên của Group có ID đó

Ví dụ: lấy thông tin thành viên trong group:”Cộng đồng phần mềm đăng tin – Phần mềm SEO VFP” và group này có ID là 189254637907742

cho đường link https://www.facebook.com/search/189254637907742/members vào phần tìm kiếm GraphSearch Phần mềm sẽ tự đi tìm kiếm toàn bộ thông tin thành viên trong group “Cộng đồng phần mềm đăng tin – Phần mềm SEO VFP”

Trong tính năng này có thể tùy chỉnh lựa chọn thông tin thành viên lọc theo các tiêu chí mà facebook hỗ trợ ở bên tay phải hình ảnh phía dưới. Sau khi lựa chọn các tiêu chí lọc tìm kiếm thành viên, copy url face vào phần tìm kiếm GraphSearch, VFP sẽ đi lấy toàn bộ thành viên đó và xuất báo cáo

Lấy thông tin thành viên Like Fanpage:

Với cú pháp https://www.facebook.com/search/ID Fanpage/likers sẽ lấy toàn bộ thông tin thành viên like Fanpage có ID đó

Ví dụ: lấy thông tin thành viên like fanpage :”bongdaso.com” và fanpage này có ID là 472009786150822

Cho đường link https://www.facebook.com/search/472009786150822/likers vào phần tìm kiếm GraphSearch Phần mềm sẽ tự đi tìm kiếm toàn bộ thông tin thành viên like fanpage :”bongdaso.com”

Cũng tương tự như groups GraphSearch like Fanpage cũng lọc các thông tin như giới tính, nơi ở, tên……

GraphSearch lấy UID nhóm

tùy chọn lấy UID

Membership: những nhóm mà bạn bè tham gia

Privacy: Nhớm mở hay kin hay bí mật

Name: Tên nhóm có chưa từ khóa

About: các nhóm nói về “ai đó, điều gì đó..”

Sau khi có tùy chọn trên theo ý muốn, copy url facebook cho vào phần mềm và tìm kiếm lấy UID group theo đúng ý muốn

Lấy thông tin bạn bè:

Quét toàn bộ thông tin bạn bè của 1 ai đó theo UID.

Ví dụ quét toàn bộ bài bè của Trung Đức có UID là 1784513392, cho đường link: https://www.facebook.com/search/1784513392/friends vào trong GraphSearch để VFP đi tìm kiếm

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận