Gửi tin nhắn inbox vào fanpage theo từ khóa

Gửi tin nhắn inbox vào fanpage theo từ khóa
Đánh giá

Vào tính năng Đăng bài Facebook tab 1 để đăng nhập 1 tài khoản facebook cần gửi inbox cho fanpage.

Vào chức năng Đăng bài fanpage:

– Ở chức năng này phần mềm sẽ tìm những fanpage có chưa từ khóa cần tìm, ví dụ hình minh họa dưới phần mềm sẽ tìm kiếm những fanpage có từ Hội

– Để inbox những page này trước hết các bạn cần xuất những kết quả vừa tìm được như hình dưới minh họa

– Lấy ID page: Vào chức năng FB UID API -> Lấy ID Thành viên, trang, nhóm: ở chức năng này phần mềm có thể lấy được ID của profile, page, groups

– Sau khi đã có ID của page chúng ta bắt đầu gửi inbox cho fanpage mà mình vừa tìm được theo từ khóa, (có thể tìm page theo nhiều từ khóa rồi gom lại)

Vào chức năng Đăng bài Facebook: Nạp tài khoản cần gửi tin nhắn

Vào tiếp chức năng Gửi tin nhắn: Điền nội dung cần gửi, cho list ID vừa lấy ở trên vào ô UID

Click gửi: Phần mềm sẽ bắt đầu gửi theo list ID vừa nhập với nội dung đã soạn