Hẹn giờ đăng, Up tin

Rate this post
Với tính năng này giúp chúng ta làm hàng loạt các việc chỉ trong 1 chức năng như Đăng tin forum, wordpress, blogspot, facebook, Up tin facebook, forum và làm chi tiết theo đúng thời gian được cấu hình.

Các câu lệnh để hẹn giờ Đăng và Up tin như sau:

– Đăng tin lên WordPress:

type=”W” user=”admin” pass=”pass” link=”abc.com.vn” catID=”1″ label=”yeu,ghet” cID=”123″ h=”1″ m=”12″

Để hẹn giờ đăng tin lên WP ta dùng cú pháp trên, và để ý tới các phần màu đỏ.
+ admin: là user đăng nhập vào wordpress
+ pass:là mât khẩu đăng nhập vào wordpress
+ abc.com.vn: là tên blog wordpress
+ catID=”1″: là ID chuyên mục
+ yeu,ghet: là các thẻ tag của wordpress
+ cID=”123″: là ID tin bài cần đăng
+ h=”1″ Giờ đăng bài viết
+ m=”12″ Phút đăng bài viết

– Đăng tin lên Blogspot:
type=”B” user=”admin” pass=”pass” link=”vfppro” label=”yeu,ghet” cID=”12″ h=”1″ m=”12″

Để hẹn giờ đăng tin lên Blogspot ta dùng cú pháp trên, và để ý tới các phần màu đỏ.
+ admin: là user đăng nhập vào Blogspot
+ pass:là mât khẩu đăng nhập vào Blogspot
+ vfppro: là tên blog Blogspot, ví dụ blog: vfppro.blogspot.com thì link cần điền là vfppro
+ yeu,ghet: là các nhãn của Blogspot
+ cID=”123″: là ID tin bài cần đăng
+ h=”1″ Giờ đăng bài viết
+ m=”12″ Phút đăng bài viết

– Đăng tin lên forum:

type=”FO” user=”admin@gmail.com” pass=”pass” forumType=”VBB” forumLink=”http://www.lamchame.com/forum”
link=”http://www.lamchame.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=123″ cID=”12″ h=”1″ m=”12″

Để hẹn giờ đăng tin lên Forum ta dùng cú pháp trên, và để ý tới các phần màu đỏ.
+ admin@gmail.com: là user đăng nhập vào Forum
+ pass:là mât khẩu đăng nhập vào Forum
+ forumType=”VBB”là loại diễn đàn, ví dụ: http://www.lamchame.com/forumthuộc diễn đàn VBB
+forumLink=”http://www.lamchame.com/forum” là Link trang chủ forum cần đăng tin
+ link=”http://www.lamchame.com/forum/newthread.php?do=newthread&f=123″ là chuyên mục đăng tin
+ cID=”123″: là ID tin bài cần đăng
+ h=”1″ Giờ đăng bài viết
+ m=”12″ Phút đăng bài viết

– Đăng tin lên facebook:

type=”F” fileTrangThai=”D:\aa.bb” link=”https://www.facebook.com/groups/congdongvfp/” cID=”123″ h=”1″ m=”12″

Để hẹn giờ đăng tin lên Facebook ta dùng cú pháp trên, và để ý tới các phần màu đỏ.
+ D:\aa.bb: Đường dẫn chứa file nạp trạng thái
+ link=”https://www.facebook.com/groups/congdongvfp/” là link cần đăng tin: link nhóm hoặc link profile hoặc fanpage
+ cID=”123″: là ID tin bài cần đăng
+ h=”1″ Giờ đăng bài viết
+ m=”12″ Phút đăng bài viết

– Đăng tin G+:

type=”G” user=”admin@gmail.com” pass=”pass” cID=”12″ h=”1″ m=”12″

Để hẹn giờ đăng tin lên G+ ta dùng cú pháp trên, và để ý tới các phần màu đỏ.
+ admin@gmail.com: là user đăng nhập vào G+
+ pass:là mât khẩu đăng nhập vào G+
+ cID=”123″: là ID tin bài cần đăng
+ h=”1″ Giờ đăng bài viết
+ m=”12″ Phút đăng bài viết

Chú ý:

– Muốn Up tin chỉ cần thêm up=”1″: Chỉ dùng Up tin ở facebook và forum

Ví du Up tin group facebook:
type=”F” fileTrangThai=”D:\aa.bb” link=”https://www.facebook.com/groups/congdongvfp/permalink/349955238504347/” up =”1″ cID=”123″ h=”1″ m=”12″
Ví dụ Up tin forum:
type=”FO” user=”admin@gmail.com” pass=”pass” forumType=”VBB” forumLink=”http://www.lamchame.com/forum”
link=”http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1490920-Mình-là-người-bán-hàng-vô-duyên” cID=”12″ h=”1″ m=”12″

– Trường hợp đăng bài bằng file Tổng hợp thì dùng cú pháp: fileTongHop=”D:\aa.bb

Ví dụ đăng lên G+ thì dùng cú pháp: type=”G” user=”admin@gmail.com” pass=”pass” fileTongHop=”D:\aa.bb” h=”1″ m=”12″

+ D:\aa.bb: Đường dẫn chứa file tổng hợp bài viết ở tính năng Tổng hợp bài viết
Áp dụng cho cả đăng lên WP, Blogspot, Facebook và Forum.

– cID là ID của tin đăng đã soạn và được lấy ở quản lý tin đăng (ví dụ hình minh họa dưới thì cID của bài: “Phần mềm đăng tin…. Sản” là 6)

– Mỗi cú pháp là 1 dòng.

Điểm Mạnh:

+ Khi muốn đăng 1 nội dung quảng cáo nào đó lên cả forum, blogspot, wordpress, facebook thường phải vào từng tính năng cụ thể để đăng tin, với tính năng này chúng ta chỉ cần cấu hình 1 lần với toàn bộ các nền tảng cần đăng tin như forum, blogspot, wordpress, facebook tính năng Hẹn giờ đăng tin này sẽ làm tự động và làm hàng loạt theo cú pháp đã cấu hình với khung giờ linh động.làm giảm rất nhiều thời gian cho việc đăng tin của bạn

+ Linh hoạt trong việc đăng tin: chỉ cần soạn cú pháp hẹn giờ đăng tin, sau đó có thể dừng và thêm thoải mái các link cần đăng tiếp.

+ Muốn đăng tin 1 bài mới rất đơn giản: chỉ cần sửa bài đã đăng thành 1 nội dung mới và vẫn dùng cú pháp cũ để đăng tin

+ Linh hoạt và chuẩn thời gian đăng tin