Hướng dẫn chia sẻ check in trang

Rate this post
Cơ chế hoạt động như sau: Chúng ta xây dựng cộng đồng hỗ trợ nhau cùng check in cho nhau, ví dụ có 3 người cùng tham gia tính năng này thì người 1 sẽ check in cho người 2 và 3 . người 2 sẽ check in cho người 1 và 3. người 3 sẽ check in cho người 1 và 2. Như vậy cần nhiều người cùng tham gia tính năng để số lượng check in được nhiều hơn

Để sử dụng tính năng chúng ta cần nạp danh sách tài khoản Facebook

Số 1 trên ảnh có nghĩa là 1 tài khoản đã được đăng nhập thành công

Ngoài ra cần phải nhập ID của Trang mà bạn cần check-in (hình mình họa ở dưới):

Trường hợp không muốn xóa trạng đó nữa thì xóa id trang đó đi như hình dưới minh họa:

Click chạy ở ảnh minh họa số 1: phần mềm bắt đầu chạy check – in cho các ID trang mà các ae cùng tham gia tính năng này. anh em nghiên cứu rồi cùng sử dụng để cùng nhau phát triển

Kết quả của việc chạy phần mềm: