Hướng dẫn chức năng kiểm tra

Hướng dẫn chức năng kiểm tra
Đánh giá

+ Kiểm tra tài khoản:

Với mục đích kiểm tra xem tài khoản còn tồn tại hay không, các bạn vào phần kiểm tra tài khoản để check.
– Chọn loại forum: Là loại forum mà đã đăng ký (thường là tất cả)
– Profile: là tài khoản bạn đăng ký

Click lọc forum (vị tri 1) để phần mềm liệt kê toàn bộ những tài khoản mà bạn đã đăng ký
Ở vị trí 2: Nếu các bạn click vào thì phần mềm sẽ tự xóa những tài khoản bị lỗi đi ra khỏi cơ sở dữ liệu
Cuối cùng click Kiểm tra (vị trí 3) phần mềm sẽ báo kết quả chi tiết ở ngôi sao vị trí 4

+ Kiểm tra tin đăng:
Với mục đích kiểm tra xem tin đăng còn tồn tại hay không, các bạn vào phần kiểm tra tin đăng để check.
– Chọn loại forum: Là loại forum mà tin đăng bạn chọn (thường là tất cả)
– Chuyên mục: là chuyên mục tin đã đăng lên
– Tin đăng: là tin bạn cần kiểm tra

Click lọc forum (vị tri 1) để phần mềm liệt kê toàn bộ những link mà bạn đã đăng
Ở vị trí 2: Nếu các bạn click vào thì phần mềm sẽ tự xóa những link bị lỗi đi ra khỏi cơ sở dữ liệu
Cuối cùng click Kiểm tra (vị trí 3) phần mềm sẽ báo kết quả chi tiết ở ngôi sao vị trí 4

+ Kiểm tra loại forum:
Tính năng kiểm tra loại forum của phần mềm như sau:

Ta có 1 list danh sách forum ở vị trí 1 (là danh sách cần check xem forum thuộc loại forum nào). Sau khi click vào kiểm tra (vị trí 2) kết quả sẽ trả về forum đó thuộc loại forum nào (các ngôi sao)

Tính năng này giúp chúng ta add forum vào đúng loại forum.

+ Kiểm tra forum trùng:

Phần mềm giúp chúng ta lọc được những forum nào trùng nhau: Quan sát hình phía dưới chúng ta nhận thấy phần mềm đi kiểm tra tổng số 4 forum (vị trí 1). Sau khi click (vị trí 2) để phần mềm đi kiểm tra trùng forum sẽ cho ra kết quả ở vị trí 3 và 4. kết quả đã được lọc ra forum nào không trùng và forum trùng