Hướng dẫn chuyển UID sang email facebook và ngược lại

Hướng dẫn chuyển UID sang email facebook và ngược lại
Đánh giá

Chuyển UID sang email facebook để các bạn chạy quảng cáo ADS chúng ta làm theo các bước sau:

– Cách I (nên dùng): Vào chức năng -> FB UID API

Để sử dụng cần nạp trạng thái đăng nhập ở chức năng lưu trạng thái của tính năng Đăng bài Facebook

Có 2 chức năng Chuyển UID sang email facebook

1) Vào chức năng Lấy thông tin từ UID và cho list UID vào danh sách UID và click Lấy thông tin (chỉ cần chuyển UID sang email thì click CHỈ LẤY EMAIL)

2) Vào chức năng chuyển UID sang Email từ file, chọn file lưu UID và click Lấy Email

– Cách II: Vào tính năng đăng bài Facebook và chuyển qua tab Lấy UID -> Lấy thông tin từ UID

Trong tính năng này phần mềm sẽ kiểm tra toàn bộ các thông tin của UID gồm các thông tin như: tên, Giới tính, Nơi ở, Ngày Sinh. email, sđt,…..

Trường hợp chỉ cần lấy email facebook các bạn click vào Chỉ lấy email @fb.com

Và phần mềm chạy rất nhanh cho ra kết quả như mong muốn.

Hướng dẫn chuyển Email facebook sang UID

Vào chức năng FB UID API, có 10 tab cho các bạn thao tác

Để sử dụng cần nạp trạng thái đăng nhập ở chức năng lưu trạng thái của tính năng Đăng bài Facebook

Sau khi nạp trạng thái xong vào chức năng Chuyên Email FB sang UID, cho list email face vào và click Lấy UID, phần mềm sẽ chạy và báo cáo kết quả

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận