Hướng dẫn Google – Yahoo – Vật giá hỏi đáp

Hướng dẫn Google – Yahoo – Vật giá hỏi đáp
Đánh giá
Google – Yahoo – Vật giá hỏi đáp 3 chức năng này tương tự nhau cho nên mình xin giới thiệu 1 cái và 2 cái kia tương tự

Google hỏi đáp có các chức năng chính như sau:

+ Google hỏi đáp – Đăng câu hỏi:

Bạn nhìn giao diện chương trình, mình xin giải thích các lưu ý như sau:

Tiêu đề câu hỏi (vị trí 1)

Nội dung câu hỏi (vị trí 2)

Tag vị trí 3 (chỉ nhập 1 từ)

Nội dung (trả lời vị trí 4)

Danh sách nick trên google được viết theo cú pháp: user dấu cách mật khẩu

Điều quan trọng là bạn phải đăng nhập được vào mail.google.com Thường thì mail mới lập bạn phải đăng nhập vào theo địa chỉ trên để tài khoản của bạn vào trực tiếp mail

+ Google hỏi đáp – trả lời ngẫu nhiên

Chức năng này có tác dụng trả lời ngẫu nhiên câu hỏi nào đó trên google hỏi đáp

– Điền nội dung cần trả lời vào vị trí 1
– điền danh sách nick và pass ở vị trí 2
– click vào vị trí 3 để phần mềm đi trả lời câu hỏi ngẫu nhiên
Lưu ý: bạn nên điền nhiều nick ở phần danh sách nick, càng nhiều càng tốt, phần mềm sẽ lấy ngẫu nhiên tài khoản trong danh sách nick và đi trả lời, cơ chế phần mềm sẽ bình luận 5 bài ngẫu nhiên trên google hỏi đáp – do vậy bạn nên điền số lượng danh sách nick nhiều hơn 5 để đa dạng, phong phú tài khoản trả lời

+ Google hỏi đáp – trả lời theo từ khóa

Chức năng này giống với chức năng google hỏi đáp – trả lời ngẫu nhiên, chỉ khác 1 điều nó sẽ tìm tiêu đề có chưa từ khóa ở vị trí 1
Chúc các bạn thành công