Hướng dẫn tìm sự kiện và đăng bài lên sự kiện

Hướng dẫn tìm sự kiện và đăng bài lên sự kiện
Đánh giá

Tìm sự kiện:

Vào tính năng : đăng bài fb tab1 -> Lấy UID -> Tìm sự kiện

Các bạn gõ từ khóa cần tìm trong tiêu đề sự kiện, phần mềm sẽ tìm kiếm và list hàng loạt các sự kiện ra,

Các bạn có thể tìm kiếm UID những người tham gia sự kiện bằng cách Graph Search – Hoặc có thể xuất UID sự kiện ra để đăng bài lên sự kiện ý

Hướng dẫn đăng bài lên sự kiện:

Sau khi có ID sự kiện chúng ta đi đăng bài lên sự kiện ý bằng cách, Dùng excel và chia 2 cột như hình dưới và thêm dòng https://www.facebook.com/events/ vào chột đầu, ID sự kiện sẽ ở cột 2

Sau khi xuất ra đc file txt giờ chúng ta đi đăng tin lên các sự kiện nhờ tính năng Đăng bài fanpage ( như hình dưới)

Click nhập và chọn file vừa lưu ở trên – phần mềm sẽ list ra những sự kiện cần đăng

Nội dung đăng soạn ở quản lý tin đăng và chọn ở Tin đăng

Kết quả sẽ được hiện ở link báo cáo