Hướng dẫn Up tin ngẫu nhiên

Hướng dẫn Up tin ngẫu nhiên
Đánh giá

Chức năng này cũng giống với Up / làm mới tin, khác ở chỗ nó Up ngẫu nhiên 1 bài viết nào đó. Các thông số cần lưu ý:

-Loại forum: nên chọn tất cả

-Chuyên mục: bạn chọn ra chuyên mục cần Up

-Profile: là tài khoản bạn đi Up (có thể chọn bất kỳ profile nào mà bạn đã đăng ký thành công)

-Tin tổng hợp: là nội dung Up (soạn ở quản lý – quản lý profile)

-Tin phụ: Trong trường hợp tin tổng hợp không Up được, phần mềm sẽ lấy nội dung của tin phụ này để Up

-Số bài là số bài Up trên 1 forum

-Trà lời có trích dân: Nếu click vào đó thì phần Up sẽ trích dẫn nội dung bài viết đó và ngược lại

-Số luồng + Time out: nên để mặc định

Sau đó click Lọc forum để phần mềm liệt kê danh sách forum mà phần mềm chuẩn bị đi Up. Bước cuối cùng click Chạy, phần mềm sẽ đi Up lần lượt và báo cáo kết quả