Hướng dẫn Up tin theo từ khóa

Hướng dẫn Up tin theo từ khóa
Đánh giá
Chức năng này hệt với Up tin ngẫu nhiên, chỉ khác 1 điều là nó Up khi tiêu đề có chứa từ khóa
Các thông số cần lưu ý:

-Loại forum: nên chọn tất cả

-Chuyên mục: bạn chọn ra chuyên mục cần Up

-Profile: là tài khoản bạn đi Up (có thể chọn bất kỳ profile nào mà bạn đã đăng ký thành công)

-Tin tổng hợp: là nội dung Up (soạn ở quản lý – quản lý profile)

-Tin phụ: Trong trường hợp tin tổng hợp không Up được, phần mềm sẽ lấy nội dung của tin phụ này để Up

-Số bài là số bài Up trên 1 forum

-Trà lời có trích dân: Nếu click vào đó thì phần Up sẽ trích dẫn nội dung bài viết đó và ngược lại

-Số luồng + Time out: nên để mặc định

Từ khóa là từ mà bạn cần Up

Sau đó click Lọc forum để phần mềm liệt kê danh sách forum mà phần mềm chuẩn bị đi Up. Bước cuối cùng click Chạy, phần mềm sẽ đi Up lần lượt và báo cáo kết quả

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận