Hướng dẫn up tin tự động – Votunet Forum Poster

Hướng dẫn up tin tự động – Votunet Forum Poster
Đánh giá

Bạn muốn up tin (làm mới tin ) cho các bài đăng của mình . Làm theo các bước sau.
1 . Tạo nội dung tin up.Quản lý -> Quản lý tin tổng hợp (nội dung được tạo tương tự như tạo tin đăng)
soạn nội dung sau đó lưu lại
2.Vào Up tin -> up / làm mới tin để up tin

Chọn loại forum. Tất cả
– Chọn profile (nick được up tin)
– Chọn chuyên mục: Là chuyên mục cần Up tin
– Chọn tin đăng: tin được up lên
– Chọn nội dung up: Phần mềm sẽ Up với nội dung tin chính, nếu không Up được tin chính sẽ Up tin phụ
Lọc forum và nhấn up để làm mới tin .Một số tùy chọn khác tương tự.bạn có thể tăng số luồng để tăng tốc độ up tin.
Ngoài ra bạn có thể hẹn giờ up tin .chọn vào giờ cần up tin sau đó nhấn up làm mới tin. chương trình sẽ tự động up trong thời gian đó.

Chúc các bạn thành công!

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận