Infographic về Cách hoạt động của bộ máy tìm kiếm Google

Infographic về Cách hoạt động của bộ máy tìm kiếm Google
Đánh giá

Đây là infographics của Google về SEO. Chỉ 1 trang A4 nhưng bạn có thể hiểu

  • Cách Google lấy dữ liệu
  • Cách nó hoạt động
  • Các yếu tố xếp hạng từ khóa chủ chốt.

Bạn có thể tải về bản PDF tại đây : DOWNLOAD INFOGRAPHIC