Khắc phục lỗi bảo mật google

Khắc phục lỗi bảo mật google
Đánh giá

Nếu tạo profile khi ấn KIỂM TRA có báo lỗi (hình minh họa dưới):

Các bạn khắc phục bằng cách 1 trong 2 cách sau

Cách 1: Đăng nhập vào mail đã cấu hình ở profile và làm theo hướng dẫn của mail google gửi về

Nội dung mail google gửi về

Click vào link trên:


Bật tính năng bảo mật thấp và click Xong.

Cách 2: Đăng nhập vào mail và làm theo hình minh họa ở dưới

Sau khi bật bảo mật thấp thì, vào profile để kiểm tra xem báo thành công chưa! Nếu thành công -> đã ok! chưa thành công vẫn báo lỗi như trên thì làm lại lần nữa, trường hợp lỗi khác cần kiểm tra mật khẩu và chọn đúng pop3 chưa

Hoặc có thể vào link: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
Để bât bảo mật thấp

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận