Làm thế nào để google index hình ảnh của bạn nhanh và nhiều nhất?

Làm thế nào để google index hình ảnh của bạn nhanh và nhiều nhất?
Đánh giá trung bình 2 (40%) trên 1 lượt vote

Đoạn code bên dưới giúp google index hình ảnh của bạn nhanh nhất, bạn có thể thêm 1.000 hình cho 1 link sản phẩm, Link sản phẩm nằm trong thẻ loc, hình thì image:loc

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"> <url> <loc>http://example.com/abc.html</loc> <image:image> <image:loc>http://example.com/hinh-anh-cua-ban.jpg</image:loc> </image:image> <image:image> <image:loc>http://example.com/hinh-anh-cua-ban-2.jpg</image:loc> </image:image> </url>
</urlset> 

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận