Lấy ID Facebook toàn tập với VFP Pro

4.8/5 - (14 bình chọn)
Lấy ID Facebook để Like, Comments, Share, quét thông tin hoặc kết bạn, gởi tin nhắn, mời vào groups, fanpages… và nhiều ứng dụng khác tùy thuộc vào loại đối tượng khác nhau.

ID Facebook là gì  ?

Mỗi một đối tượng ở Facebook đều có một ID duy nhất, khác nhau (như một chứng minh thư) dùng để xác định chính đối tượng đó. Vậy thì những đối tượng cơ bản nào có thể lấy ID và ứng dụng ở VFP Pro ?

 • Người dùng Facebook : gọi là UID (User ID), có thể lấy UID để Gởi tin nhắn cho người đó, lấy được các thông tin và có thể gởi lời mời kết bạn tự động, mời like fanpage, mời vào group…
 • Nhóm Facebook : Group ID, lấy ID group facebook dùng tham gia vào các nhóm đó để post bài và comments, mời bạn bè vào, lấy thông tin như Emails, SĐT bình luận ở Groups…
 • Fanpage ID : các tính năng như tự động post bài Fanpage (cập nhật nội dung từ Fanpage khác), mời like, chia sẻ tăng like, lấy thông tin người dùng tương tác…
 • Post, Video, Photo, Album ID : dùng để chia sẻ bài viết, video, photo… đến Groups, bạn bè… và các tính năng khác.
 • Event ID…

Lấy ID Facebook của người dùng bằng VFP Pro

Đầu tiên, các bạn đăng nhập acc Facebook ở TAB MXH & Blog –> Đăng bài Facebook Tab. Sau đó chuyển sang Tab con Lấy UID (1) :

Lấy UID Facebook bằng VFP PRo
Lấy UID Facebook bằng VFP PRo

Lấy 1 UID – có thể lấy duy nhất 1 UID hoặc 1 ID của fanpage, post, group…

 • Vào tiếp tab con : Lấy ID thành viên, group, fanpage (1)
 • Nhập link tới Wall của người dùng cần lấy ID, hoặc nhập link Group, Fanpage, link Post, photo… Sau đó nhấn Lấy ID (2) :

  Lấy 1 ID User, Fanpage, Group, Post...
  Lấy 1 ID User, Fanpage, Group, Post…

Lấy UID thành viên trong nhóm :

 • Vào tab con : Lấy UID thành viên trong nhóm (1)
 • Chọn 1 nhóm trong danh sách xổ xuống ở Nhóm (2), hoặc bạn có thể đưa các đường link vào ô Link nhóm (mỗi dòng 1 link) để tìm kiếm UID trong nhiều Nhóm khác nhau. Bạn có thể tiếp tục chọn nhóm trong danh sách xổ xuống để thêm nhóm đó vào danh sách lấy UID.
 •  Nhấn nút Lấy UID (3)
  Lấy UID thành viên trong nhóm
  Lấy UID thành viên trong nhóm

Lấy UID bạn bè của thành viên

 • Vào tab con : Lấy UID bạn của thành viên (1)
 • Điền link của từng thành viên Facebook vào ô Link Profile (2), mỗi link một dòng để tìm bạn bè của nhiều người khác nhau.
 • Nhấn Lấy UID (3) để lấy ID Facebook.
 • Xem kết quả lấy ID Facebook ở Grid (4)
  Lấy ID Facebook bạn bè của thành viên
  Lấy ID Facebook bạn bè của thành viên

Lấy ID Facebook tương tác với Fanpage bằng VFP Pro

Bạn có thể lấy ID facebook của những người tương tác với fanpage nào đó (Like, Share, Comment)

 • Vào tab con : Lấy UID Fanpage (1)
 • Nhập link Fanpage(2)
 • Lọc chọn tương tác người dùng (3)
 • Nhấn Lấy UID (4) để lấy ID Facebook người tương tác với Fanpage Facebook
  Lấy UID tương tác Fanpage
  Lấy UID tương tác Fanpage

Lấy ID Facebook của người dùng đã từng Like, Check’in tại địa điểm trên bản đồ (set theo bán kính cho trước)

 • Vào tab Tìm địa điểm trên bản đồ
 • Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ và Click vào bản đồ vị trí bạn muốn tìm. Sau đó set bán kính để tìm kiếm.
 • Có thể tìm kiếm nhiều địa điểm để có kết quả nhiều hơn, rộng hơn.
 • Khi tọa độ được chọn click Lấy ID: phần mềm sẽ tìm ra toàn bộ các địa điểm là kết quả cần tìm. Kết quả đó bạn có thể lựa chọn để lọc theo mong muốn
  Tìm địa điểm trên bản đồ Facebook bằng VFP
 • Lấy người like địa điểm tìm được: click Graphsearch likes, phần mềm sẽ tìm lấy ID những người đã like địa điểm vừa tìm được :
  Lấy ID Facebook người like địa điểm
  Lấy ID Facebook người like địa điểm
 • Lấy người checkin địa điểm: Tương tự như lấy người like địa điểm thì các bạn click vào ô Graphsearch checkin, phần mềm sẽ lấy ID Facebook những người check’in toàn bộ các địa điểm quét được.
 • Lấy thông tin Khách Hàng: click Lấy thông tin Khách Hàng, phần mềm sẽ tìm ra các thông tin về địa điểm thuộc danh mục nào, tên là gì, địa chỉ cụ thể ở đâu, số điện thoại ( có thể dùng để maketing sms, chạy ads) và địa chỉ website :
  Lấy thông tin khách hàng bằng VFP Pro
  Lấy thông tin khách hàng bằng VFP Pro

 

Các bạn có thể dùng TAB Lấy UID này để lấy ID Facebook người dùng tham gia Events và các chức năng Graph Search để tìm kiếm nâng cao khác…

Lấy ID Facebook API