Lấy Vợ/Chồng, Người Yêu, Thành viên Gia Đình từ UID

Lấy Vợ/Chồng, Người Yêu, Thành viên Gia Đình từ UID
Đánh giá

Để lấy các thành viên trong gia đình như anh, chị, em, bố mẹ,… của 1 UID và các mối quan hệ nhưu Vợ/Chồng các bạn dùng bản tối thiểu VFPPro 1.6 Fix-246

Hướng dẫn cập nhật tại đây

+ Bước 1: Vào tính năng FB UID API và nạp 1 tài khoản

+ Bước 2: Vào chức năng FB UID API -> Lấy Vợ/Chồng/ Người yêu, thành viên gia đình từ UID

Cho list UID cần lấy thông tin vào ô Danh Sách UID

Có các tùy chọn:

+ Vợ / chồng / người yêu + Thành viên gia đình: Lấy toàn bộ các quy hệ là vợ, chồng, người yêu, anh, chị, em, bố mẹ,…

+ Vợ / Chồng / Người yêu: Chỉ lấy mối quan hệ là Vợ, chồng, người yêu

+ Thành viên gia đình: Chỉ lấy mối quan hệ là anh, chị, em, bố, mẹ, …

Kết quả 29/24 có nghĩa: lấy được 29 UID liên quan / tổng 24 UID cần tìm

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận