Liệu đánh giá kỹ thuật và nội dung vẫn phù hợp?

Liệu đánh giá kỹ thuật và nội dung vẫn phù hợp?
Đánh giá

Đánh giá SEO rất hữu ích trong việc xác định các vấn đề và lĩnh vực của trang web để cải thiện, nhưng nhà báo David Freeman tin rằng cách ta tiếp cận việc đánh giá này đã lạc hậu.

ipad-spreadsheet-audit-67459841-ss-1920

Đánh giá kỹ thuật và nội dung là xương sống của SEO trong nhiều năm, và trong khi chúng đóng một vai trò quan trọng, phạm vi của chúng đã mở rộng khi tìm kiếm đã phát triển. Đánh giá giờ bao gồm nhiều thứ hơn là các yếu tố kỹ thuật thuần túy như là lập chỉ mục, mã trạng thái và liên kết hỏng. Để giữ sự phù hợp, các đánh giá đã mở rộng bao gồm cả các khía cạnh như là điều hướng trang, thu hút nội dung, phân tích khoảng trống nội dung và các yếu tố chuyển đổi.

Với các thương hiệu toàn cầu và trong nước, sự đánh giá chung sẽ không thúc đẩy thay đổi trong hiệu suất hoạt động mà họ đang phấn đấu, ngay cả khi có các sai sót cơ bản trong trang web. Đúng là các đánh giá này sẽ hữu ích – đặc biệt ví dụ khi có các vấn đề về lập chỉ mục – nhưng chỉ cho đến khi chúng ta hiểu được khách hàng, hành trình mua sắm của họ và các rào cản ở mỗi giai đoạn, chúng ta sẽ không biết được ta đang cố sửa chữa điều gì, hoặc tại sao.

Đánh giá trang web tập trung vào việc giải quyết các rào cản mà người dùng gặp phải sẽ giúp xác định các cơ hội lớn nhất nằm ở đâu. Sau đó ta có thể đặt ưu tiên và định hình các nỗ lực của mình để đáp ứng được nhu cầu khách hàng và thúc đẩy lợi nhuận lớn nhất cho khách hàng.

Lựa chọn một chiến thuật ưu tiên khách hàng làm chính xác điều này bằng cách đảm bảo các chiến dịch có nhiều lớp tối ưu hóa và tư vấn chiến lược tập trung vào xác định các cơ hội có thể làm thay đổi cuộc chơi trong trải nghiệm tìm kiếm và hành trình chuyển đổi của khách hàng.

Tối ưu hóa: ngôi nhà của đánh giá kỹ thuật và nội dung

Tối ưu hóa tạo ra nền tảng cho sự thành công và việc đánh giá liên tục nên nằm ở đâu. Hoạt động này tập trung vào việc làm cho các khía cạnh kỹ thuật và nội dung của trang web được tối ưu ở mức càng khả thi càng tốt.

Tối ưu hóa là việc phấn đấu để cải thiện liên tục bằng cách luôn luôn tìm kiếm cho việc tạo thêm hiệu suất. Hướng tiếp cận này tương tự với khái niệm “tập hợp các lợi nhuận biên”, điều được tổng kết bằng trích dẫn từ Jim Rohn:

Thành công là một vài nguyên tắc đơn giản, được thực hiện hàng ngày; trong khi thất bại chỉ đơn giản là vài sai sót trong phán đoán, được lặp lại hàng ngày.

Ý tưởng đó là các cải thiện nhỏ được làm đều đặn theo thời gian sẽ bổ sung vào việc tạo ra sự cải thiện lớn trong dài hạn.

Khái niệm về lợi nhuận biên hoạt động như là một lời nhắc nhở rằng một trang web sẽ không bao giờ được tối ưu đầy đủ. Tối ưu lớp cung cấp một môi trường trong đó ta có thể tiếp tục để tìm kiếm các cải thiện nhỏ và đều đặn thông qua việc đánh giá kỹ thuật và sự tối ưu nội dung. Ví dụ như:

• Tăng lượng nhấn chuột sử dụng tìm kiếm trả phí.

• Cải thiện cấu trúc thông tin trang để làm nổi bật nội dung và cải thiện hành trình chuyển đổi.

• Bảo đảm rằng tất cả các trang liên quan được lập chỉ mục và trả về các mã trạng thái đúng.

Trong mô hình này, việc đánh giá là một phần quan trọng của các chiến dịch, trợ giúp cho việc ưu tiên hóa và chủ động tìm kiếm các cơ hội từ tìm kiếm tự nhiên. Hướng tiếp cận này đưa chúng ta vượt xa khỏi việc đánh giá được tiến hành như là các mục một lần hoặc định kỳ và hướng tới một quy trình đánh giá liên tục.

Tư vấn chiến lược: ngôi nhà của kiến thức

Đây là một lớp đánh giá có thể thực sự thúc đẩy hiệu suất. Bằng cách phát triển một hiểu biết sâu sắc về khách hàng và họ tương tác với các thương hiệu như thế nào, một bức tranh về nhu cầu thông tin của họ và các yêu cầu ở mỗi giai đoạn trong hành trình mua hàng có thể được xây nên. Chỉ lúc này ta mới thực sự hiểu được cơ hội nào mà một thương hiệu có được để nắm bắt, thu hút và chuyển đổi khách hàng. Ví dụ như:

• Thiếu các nội dung đỉnh phễu hoặc nội dung sản phẩm ngăn người dùng tìm ra chúng.

• Trải nghiệm trang web gây ra sự sụt giảm lớn trong trên đường đến với mua hàng.

• Việc điều hướng không làm nổi bật nội dung quan trọng với khách hàng khi họ vào trang.

• Cấu trúc trang không tối ưu dựa trên trải nghiệm người dùng và các thực thi SEO tốt nhất.

Sử dụng hiểu biết này để xác định các cơ hội chiến lược, ta biết được nơi cần tập trung các nỗ lực. Ta giờ đây có thể tiến hành một đánh giá hoặc một phân tích với mục tiêu là trả lời một câu hỏi cụ thể.

Dự trên thông tin được trả lại từ các phân tích có độ tập trung cao này, một giải pháp tập trung vào khách hàng có thể được thiết kế bằng cách kết hợp SEO, trải nghiệm người dùng và truyền thông trả phí. Hướng tiếp cận toàn diện này bảo đảm rằng giải pháp này hoạt động không chỉ trong tìm kiếm trả phí và trong khắp cả các kênh, và hỗ trợ khách hàng trong hành trình mua hàng của họ.

Khi một thay đổi chiến lược được đưa ra, nó đi theo quy trình tối ưu hóa này để đảm bảo lợi nhuận lớn nhất được nhận thấy trong dài hạn.

Kết luận

Các đánh giá và các kỹ năng liên quan vẫn quan trọng, tuy nhiên vai trò của chúng đã thay đổi. Kiểm tra đánh giá một lần hoặc định kỳ chỉ nên là quá khứ, vì chúng không cung cấp gì cho hiệu suất hoạt động lâu dài. Trong đánh giá theo lớp, đánh giá trở thành một phần quan trọng của hoạt động hàng ngày. Chúng vẫn giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy các hiệu quả nhỏ và đều đặn, và trong dài hạn, có thể tạo ra tăng trưởng đáng kể. Thêm vào đó, các đánh giá này quan trọng trong việc xác định các vấn đề về lập chỉ mục quan trọng, cũng như nắm bắt được các vấn đề nhỏ sớm hơn, trước khi chúng trở nên lớn hơn.

Hiểu biết về khách hàng và chiến lược khách hàng giờ đây là hai yếu tố lớn nhất có thể ảnh hưởng đến hiệu quả, và sự quan trọng của chúng sẽ chỉ trở nên lớn hơn vào các năm tới. Vì thế, sự tập trung cần được chuyển đổi sang hoạt động lớn hơn, cho phép các thương hiệu đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Trong lớp tư vấn chiến lược này nơi mà các kỹ năng đánh giá và phân tích có thể được tối đa hóa bằng cách xoay chuyển ứng dụng của họ để cung cấp câu trả lời cho một câu hỏi, thách thức hoặc vấn đề cụ thể được xác định qua tìm hiểu khách hàng.

Nguồn: http://searchengineland.com/