Link Graph dùng để lấy UID

Rate this post

Link Graph dùng để lấy UID rất quan trọng đến tỷ lệ lấy thành công nhé:

-Link mới https://www.facebook.com/search/str/people%2Bnamed%2B%2522harley%2522%2Bwho%2Blive%2Bin%2Bunited%2Bstates/keywords_users :thành công có 379 UID
– Link cũ https://www.facebook.com/search/str/harley/users-named/112463092102121/residents/present/intersect :thành công 19.000 UID

Sau đây là danh sách 1 số link graph cơ bản để các bạn sử dụng:

+ Người like page A và page B
https://www.facebook.com/search/5281959998/likers/112463092102121/likers/intersect
+ Người sinh ra ở A và sống ở B
https://www.facebook.com/search/112463092102121/users-birth-place/112463092102121/residents/present/intersect
+ Làm việc ở A và sống ở B
https://www.facebook.com/search/103134573060865/employees/112463092102121/residents/present/intersect
+ Tên là A và sống ở B
https://www.facebook.com/search/str/harley/users-named/112463092102121/residents/present/females/intersect
+ Tuổi từ A đến B, tên là C và sống ở D
https://www.facebook.com/search/str/paul/users-named/35/18/users-age-2/112463092102121/residents/present/intersect/
+Nữ,sinh tháng 1 năm 1989
https://www.facebook.com/search/1989/jan/date-2/users-born/females/intersect
+Bạn của người A và sống ở B
https://www.facebook.com/search/100000654782698/friends/112463092102121/residents/present/intersect
+Những người đã kết hôn
https://www.facebook.com/search/married/users
Danh sách các country để tìm id cho vào link graph:
https://www.facebook.com/search/country/pages