Quảng cáo trên Instagram với VFP Pro

Quảng cáo trên Instagram với VFP Pro
Đánh giá

Instagram là một chức năng xử lý ảnh cho phép người dùng sử dụng smartphone (đặc biệt là iPhone) chụp ảnh, xử lý ảnh và sau đó chia sẻ ảnh trên các mạng xã hội một cách nhanh chóng và thuận tiện. VFP Pro phát triển các tính năng với Instagram như sau:

+ Theo dõi theo UID:

Muốn theo dõi người dùng nào bạn chỉ cần điền UID của người đó vào ô DS UID, cho 1 list phần mềm sẽ tự động theo dõi hàng loạt

+ Bình luận + Thích bài viết:

1 – Thích bài viết theo danh sách UID

Điền danh sách UID hoặc tên nick vào ô DS UID/Nick. DS là Nick thì DS UID phải là tên nick(như ảnh dưới) DS là UID thì DS UID phải là list UIDvà chọn Hành động là Like

Số bài / 1 nick.UID là số bài viết phần mềm đi like trên 1 nick

Để lấy được tên nick: ví dụ nick: https://instagram.com/nguyenminh_hieu/ thì tên nick sẽ là: nguyenminh_hieu

2 – Bình luận bài viết: Chọn Hành động là comment và điền nội dung cần bình luận (có hỗ trợ spin)

Cuối cùng click chạy – phần mềm sẽ đi like hoặc comment theo DS nick muốn thao tác

+ Quét UID

– Follows: Quét những người Follows nick đang quét

– Followed – by: Quét những người mà nick quét đang Follows

– Posts (like + comment): Quét những người like và comment bài post trên nick cần quét

– Posts (like): Quét những người like bài post trên nick cần quét

– Posts (commnet): Quét những người commnet bài post trên nick cần quét