Sử dụng VFP Pro để get name

Sử dụng VFP Pro để get name
Đánh giá

Tool get name tìm kiếm email theo name đang được rất nhiều anh em MMO sử dụng, các bước để sử dụng tính năng này ở VFPPro như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản face để sử dụng tính năng:

Vào FB UID API: ở VFP có 10 tab để các bạn chạy cùng lúc 10 tài khoản để lấy Graph search

Nếu tài khoản đăng nhập lần đầu cần tạo file nạp bằng cách vào: MXH & Blog -> Đăng bài FB -> Đăng nhập rồi lưu trạng thái đăng nhập sẽ ra file nạp

Bước 2: Vào Graphsearch và tạo link get name:

ở chức năng này VFP Pro có hỗ trợ tạo link tìm kiếm tự động bằng cách click Thêm link Graph-search, sẽ hiện ra 1 bảng tạo link, các bạn chỉ cần điền name muốn quét vào ô Name, ngoài ra có các tùy chọn ngày sinh, độ tuổi, giới tính, nơi sống….. các tab như Tìm DD1, Tìm DD2… giúp các bạn có thể tìm chính xác các thông tin khác

Click tạo link phần mềm sẽ cho các bạn link Graphsearch chuẩn và tiếp tục tìm kiếm email + UID theo link đó với Name tùy chọn

+ Trường hợp muốn get nhiều name tự động các bạn vào tính năng: Tạo link Graph search nhanh.

Ở tính năng này bạn cho 1 list Name và cho 1 link mẫu cần lấy, phần mềm sẽ thay thế từng name và quét email

Ở chức năng Tạo link – graph search nhiều file, phần mềm sẽ tự động tạo ra link tìm kiếm theo list nhiều name và cho báo cáo các kết quả tương ứng với từng name đó