Tạo file nạp trạng thái FB từ cookie và token

Tạo file nạp trạng thái FB từ cookie và token
Đánh giá

Muốn tạo file nạp FB từ cookie và token thì chúng ta cần đi lấy cookie đăng nhập và token của tài khoản đó.

1. Lấy cookie:
Bước 1: Login tài khoản vào trình duyệt (ví dụ chrome)
Bước 2: Nhấn F12 để lấy cookies > Chọn tab Network > Chọn tiếp tab XHR > Chọn 1 request “/ajax/bz” > Tìm đến dòng Request Headers > Copy cookie

2. Lấy token

https://goo.gl/8NFwWJ

https://goo.gl/oqrryL

Vào 1 trong 2 link trên để lấy token

Bước 1 cấp quyền

Bước 2: Click ok và tiếp theo lấy token trên url như hình ở dưới:

Sau khi lấy được cookie và token ae tạo file nạp bằng cách: Vào tính năng như ảnh minh họa dưới và điền 2 thông số tìm được vào và click Lưu, đặt 1 tên file nạp là xong cách tạo file nạp trạng thái FB từ cookie và token
Lưu ý phải điền đủ 2 thông số mới lưu thành công file nạp và dùng không bị lỗi