Tạo tài khoản hàng loạt trên các Forums bằng VFP Pro

4.3/5 - (19 bình chọn)

Phần mềm đăng tin tự động VFP Pro có chức năng tạo tài khoản hàng loạt trên các Forums với chỉ 1 lần khai báo thông tin tài khoản. Tự động kích hoạt Emails.

Khi đăng ký tài khoản, phần mềm đăng tin VFP sử dụng các dữ liệu được người dùng lưu lại (có username, password, email…) trong Profile để đăng ký trên các Forums được chọn. Chúng ta có thể có nhiều Profile, mỗi Profile đại diện cho 1 Account trên tất cả các Forums chúng ta đăng ký.

Bước 1 : Tạo Profile (Quản lý Profile)

VFP Pro – Quản lý Profile
VFP Pro – Quản lý Profile

Vào Quản Lý -> Quản lý profile tạo thông tin để đăng ký tài khoản hàng loạt

VFP Pro – Tạo thông tin Profile
VFP Pro – Tạo thông tin Profile

Điền đầy đủ thông tin trong phần này, VFP Pro sẽ dùng những thông tin này để tạo tài khoản hàng loạt trên các Forums khác nhau

 • Tên : Tên Profile, bạn có thể tùy ý đặt cho mình một cái tên. Tên này chỉ lưu trên máy cho dễ nhớ, không tham gia vào thông tin trên các Forums. (nên để giống tên tài khoản cho dễ phân biệt)
 • Tên tài khoản : VFP Pro sẽ dùng thông tin này để tạo tài khoản trên các Forums, đây làusername của bạn. Lưu ý thông tin này nên đặt làm sao để khó bị trùng nhất, tỷ lệ đăng ký sẽ cao hơn
 • Mật khẩu : Điền mật khẩu vào (trên 6 ký tự, bao gồm cả chữ lẫn số)
 • Địa chỉ Email : Điền địa chỉ Email dùng để đăng ký tài khoản trên các Forums. Nên dùng địa chỉ Email vừa tạo, chưa qua sử dụng để đăng ký Forums nào cả. Không nên dùng địa chỉ Email chính của mình (Các Forums đăng ký sẽ gởi mail và thông tin về rất nhiều, rất phiền nếu bạn cần đọc Emails sau này)
 • Trường không rõ : Bạn có thể điền thông tin khác như Địa chỉ nhà, tên công ty, trường học … (trên 10 ký tự)
 • Mật khẩu Email : Điền mật khẩu của Email ở phía trên
 • POP3 : Chọn theo dịch vụ Email nào bạn sử dụng : Yahoo, Gmail, Hotmail…

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn chỉ việc nhấn lưu lại, mọi thông tin sẽ được lưu vào 1 Profile với tên như tên khai báo ở trên :

Lưu Profile
Lưu Profile
Bạn có thể tạo bao nhiêu Profile tùy thích, mỗi Profile chứa thông tin để tạo tài khoản trên các Forums.

Bước 2 : Kiểm tra và sửa lỗi Email (nếu gặp lỗi)

Trong khi tạo Profile hoàn chỉnh. Bạn cần chắc chắn rằng bước kiểm tra Email phải Thành Công

Trong phần Cấu hình Email để kích hoạt, bạn điền các thông tin chính xác vào các ô tương ứng rồi Click vào Kiểm Tra (1) : Nếu hiện lên cửa sổ Thành công (2) thì bạn đã thực hiện chính xác các bước.

VFP Pro : Tạo Profile – Kiểm Tra Email
VFP Pro : Tạo Profile – Kiểm Tra Email

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp lỗi ở những tài khoản sử dụng Gmail. Lý do là Gmail có bảo mật 2 lớp, và Gmail chặn các ứng dụng khác (VFP Pro) đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống của họ :

Phần mềm VFP : Lỗi kiểm tra email Gmail
Phần mềm VFP : Lỗi kiểm tra email Gmail

Gặp trường hợp lỗi thế này, bạn chỉ việc đăng nhập vài tài khoản Gmail ở trình duyệt, rồi thực hiện 1 vài tùy chỉnh như sau :

Phần mềm đăng tin VFP : setting Gmail
Phần mềm đăng tin VFP : setting Gmail

Vào (1) -> My Account hoặc Tài khoản của tôi (2), Gmail sẽ mở ra một cửa sổ trình duyệt mới cho phép Thiết lập Tài Khoản : Nhấp vào Sign-in & security hoặc Đăng nhập & bảo mật :

Nhấp vào Sign-in & security
Nhấp vào Sign-in & security

Trong cửa sổ Sign-in & security, bạn kéo xuống và thiết lập 2 phần quan trọng sau :

Tắt 2-Step Verification (Bảo mật 2 lớp) : Bạn phải Tắt tùy chọn này đi (nếu đã mở) :

VFP Pro : Tắt bảo mật 2 lớp Gmail
VFP Pro : Tắt bảo mật 2 lớp Gmail

Bật Allow less secure apps (Cho phép ứng dụng kém an toàn) : Bạn phải Bật tùy chọn này lên (nếu tắt) :

Bật tùy chọn cho phép ứng dụng kém an toàn
Bật tùy chọn cho phép ứng dụng kém an toàn
Sau khi thực hiện xong các bước này, bạn quay lại phần Quản lý Profile ở VFP Pro để Kiểm tra có thành công hay không.

Bước 3 : Lọc Forums và tạo nick (Account)

Vào Tài khoản -> Tạo tài khoản để vào cửa sổ tạo nick :

Tạo tài khoản Forums hàng loạt với VFP Pro
Tạo tài khoản Forums hàng loạt với VFP Pro

Trong cửa sổ, có các tùy chọn và thông số như sau :

VFP Pro : Lọc Forums và Tạo tài khoản
VFP Pro : Lọc Forums và Tạo tài khoản
 • Loại Forums : Các bạn có thể phân loại Forums theo ý mình trong phần Quản lý -> Quản lý danh mục Forums (tìm hiểu thêm cách đưa các Forums vào Loại Forum thích hợp). Chọn Tất cả để tạo tài khoản trên tất cả Forums.
 • Chuyên mục : Lọc các Forums theo chuyên mục (có các box đăng tin đúng chuyên mục nào đó). Vào Quản lý -> Quản lý danh mục Forum để tạo, sửa, xóa chuyên mục (Tìm hiểu : Vào Tiện ích -> Tìm mục tin đăng)
 • Profile : Chọn Profile mà bạn đã tạo ở Bước 1
 • PR vs Alexa : Vào menu Tiện ích -> PR-Alexa để lấy các chỉ số PR-Alexa (Chú ý : 1 IP chỉ lấy PR của 1000 Website trong 1 ngày, bạn có thể đổi IP để lấy tiếp).
 • Nhấn Lọc Forum (1) để lọc theo các tùy chọn phía trên

Ở Panel Tạo nick, bạn có thể chọn các tùy chọn :

 • Xóa các Forums lỗi : Xóa các Forums nếu đăng ký tài khoản không được do các lỗi Server, tên miền, hoặc không phải Forums
 • Bỏ qua Captcha hoặc CHNN : Khi đăng ký tài khoản, có nhiều Forums sẽ hiện ra Mã bảo vệ (Captcha) hoặc Câu hỏi ngẫu nhiên, bạn chọn bỏ qua nếu bạn không muốn nhập Captcha. Lưu ý : Hiện tại Server của VFP Pro có trữ sẵn rất nhiều CHNN đã được trả lời, và liên tục update thêm, nên khuyến cáo không chọn bỏ CHNN
 • Số luồng : Là số Forums mà VFP Pro sẽ truy cập vào cùng 1 lúc để đăng ký tài khoản. Để cao nếu máy mạnh và ngược lại.
 • Nhấn Tạo Nick (2) khi mọi thứ đã sẵn sàng.

Trong quá trình tạo nick, bạn có thể sẽ phải nhập Captcha nếu không chọn Bỏ qua Captcha ở tùy chọn trên :

Nhập Captcha
Nhập Captcha
Nếu chọn Bỏ chọn Captcha trong quá trình tạo tài khoản, bạn có thể tạo được tài khoản > 1500 Forums.

Bước 4 : Kích hoạt Email cho Accounts

Đa số các Forums sẽ yêu cầu người dùng kích hoạt tài khoản sau khi đăng ký và VFP Pro có thể kích hoạt tài khoản hàng loạt cho bạn khi đăng ký tài khoản ở các Forums đó.

 • Nếu bạn sử dụng Email là Yahoo Mail ! hoặc Live Mail  thì bạn có thể vào trang kích hoạt như hình :
Kích hoạt tài khoản sử dụng Yahoo, Hotmail
Kích hoạt tài khoản sử dụng Yahoo, Hotmail
 • Nếu bạn sử dụng Gmail, bạn sẽ phải vào Menu Tài khoản -> Kích hoạt TK Gmail :
Kích hoạt tài khoản sử dụng Gmail
Kích hoạt tài khoản sử dụng Gmail
Nhấp vào Kích Hoạt Chậm để VFP Pro tự động kích hoạt tài khoản giúp bạn ở các Forums đã đăng ký.
Bài viết là phần 1 trong số 4 phần của Series Đăng bài viết lên Forums bằng VFP Pro