Thêm danh sách forum vào phần mềm

Thêm danh sách forum vào phần mềm
Đánh giá

Hướng dẫn cập nhật thêm danh sách forum vào DB:

Bước 1 – Kiểm tra và phân loại Forum

Chúng ta cần chuẩn bị 1 list forum cần add,lưu list dưới dạng txt như sau

Mặc dù đã có danh sách tuy nhiên có nhiều định dạng forum khác nhau (VBB,Xenforo,phpBB…) và cần add chính xác các forum đó vào đúng loại trong phần mềm

·Mở tab Kiểm tra -> Kiểm tra loại Forum ->

·Bước 1 paste danh sách đã có vào phần Danh sách Forum

·Bước 2 Nhấn Kiểm tra để lọc và phân loại Forum

·Bước 3 Sau khi quá trình kiểm tra phân loại forum kết thức các bạn bấm vào nút Lưu vào DB

Cách làm như sau

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận