Thêm danh sách Forums riêng vào VFP Pro

Thêm danh sách Forums riêng vào VFP Pro
5 (100%) / 1 vote

Bạn đã có hệ thống Forums đặt link đã mua tài khoản VIP và muốn dùng VFP Pro đăng tin tự động lên đó ? Hoặc bạn đã tập hợp sẵn list forums và muốn thêm vào phần mềm ? Bài viết này sẽ giúp bạn từng bước thêm diễn đàn vào VFP Pro.

Thêm danh sách diễn đàn vào VFP Pro :

Việc đầu tiên, bạn chuẩn bị sẵn danh sách diễn đàn của mình, chứa vào file text, mỗi trang một dòng :

Danh sách diễn đàn đăng tin
Danh sách diễn đàn đăng tin

Nếu là danh sách diễn đàn bạn đã có tài khoản, thì bạn chuẩn bị sẵn User, Pass và Lưu vào Profile trước như Bước 1 trong bài viết sau : Hướng dẫn tạo tài khoản hàng loạt bằng VFP Pro

Sau đó, bạn làm thêm bước Thêm Danh mục Forums để chứa danh sách kia : Vào Quản lý —> Quản lý danh mục Forums : 

Thêm danh mục Forums VFP
Thêm danh mục Forums VFP

Tiếp theo, bạn vào Kiểm tra —> Kiểm tra loại Forums để thêm forums vào VFP Pro :

Thêm diễn đàn vào VFP Pro
Thêm diễn đàn vào VFP Pro

Lưu ý : Loại forums chính là Danh mục forums bạn đã tạo ở bước trên.

Nhập nick đã đăng ký từ trước

Nếu bạn chưa có nick đã đăng ký từ trước ở danh sách Forums này, bạn có thể xem bài viết hướng dẫn : Tạo tài khoản diễn đàn tự động

Nếu bạn đã có tài khoản sẵn và bạn đã thêm được danh sách forums vào VFP Pro, bạn cần nhập dữ liệu tài khoản đã tạo đó vào.

Ở bước trên, bạn đã tạo Profile chứa thông tin tài khoản. Nếu chưa thì thực hiện Bước 1 trong bài viết sau : Hướng dẫn tạo tài khoản hàng loạt bằng VFP Pro

Sau đó, bạn vào Tab Tiện Ích –> Nhập nick đã đăng ký từ trước :

Nhập nick đã đăng ký từ trước
Nhập nick đã đăng ký từ trước

—– 1 : Chọn đúng loại Forums đã được phân loại ở phần Kiểm tra loại Forums (nếu danh sách có nhiều loại thì Nhập dữ liệu nhiều lần cho từng loại)

—– 2 : Loại forums bạn đã lưu ở Quản lý danh mục Forums

—– 3 : Tài khoản và mật khẩu đã có từ trước

—– 4 : Nhấn Nhập dữ liệu để thêm acc ứng với danh sách diễn đàn

Tìm chuyên mục – Boxlinks diễn đàn để viết bài

Danh sách forums riêng bạn vừa mới thêm vào phần mềm cần phải tìm đúng chuyên mục để sau này có thể viết bài đăng tin tự động. Bạn làm theo hướng dẫn tìm chuyên mục tại bài viết : Tìm chuyên mục đăng tin tự động lên Forums 

Qua bài viết này, bạn đã có thể thêm bất kỳ diễn đàn nào vào phần mềm VFP Pro (các loại mà VFP Pro nhận diện được) để quản lý tài khoản và đăng tin lên đó. Chúc bạn thành công !

Series bài viết Đăng tin tự động lên các diễn đàn bằng VFP Pro