Tìm địa điểm các cửa hàng, doanh nghiệp, trường học, dịch vụ… trên bản đồ

Tìm địa điểm các cửa hàng, doanh nghiệp, trường học, dịch vụ… trên bản đồ
Đánh giá

Giới thiệu các bạn 1 tính năng rất hay và được nhiều người dung để tìm kiếm và quảng cáo tốt nhất

Tìm địa điểm trên bản đồ: là tìm tất cả các cửa hàng, doanh nghiệp, trường học, dịch vụ… có trên bản đồ, khu vực mà bạn cần tìm kiếm.

Ví dụ bạn muốn tìm địa điểm đường Bạch Mai, chọn đường đó và click chuột vào địa điểm và chọn bán kính cần tìm, phần mềm sẽ quét toàn bộ địa điểm trên đường Bạch Mai mà bạn click trong vòng bán kính lựa chọn

Có thể tìm cùng lúc nhiều địa điểm để tìm kiếm được nhiều hơn, rộng hơn

Khi tọa độ được chọn click Lấy ID: phần mềm sẽ tìm ra toàn bộ các địa điểm là kết quả cần tìm. Kết quả đó bạn có thể lựa chọn để lọc theo mong muốn

+ Lấy người like địa điểm tìm được: click Graphsearch likes, phần mềm sẽ tìm tất cả các UID like địa điểm vừa tìm được (hình minh họa dưới)

Khi có UID có thể inbox hoặc kết bạn để đăng lên tường… chia sẻ nội dung bạn cần quảng cáo

+ Lấy người checkin địa điểm: Tương tự như lấy người like địa điểm thì các bạn click vào ô Graphsearch checkin, phần mềm sẽ lấy UID checkin toàn bộ các địa điểm quét được. Khi có UID có thể inbox hoặc kết bạn để đăng lên tường… chia sẻ nội dung bạn cần quảng cáo

+ Lấy thông tin Khách Hàng: click Lấy thông tin Khách Hàng phần mềm sẽ tìm ra các thông tin về địa điểm thuộc danh mục nào, tên là gì, địa chỉ cụ thể ở đâu, số điện thoại ( có thể dùng để maketing sms, chạy ads) và địa chỉ website