wp-content/uploads/2016/08/series-xay-dung-he-thong-ve-tinh.png

Xây dựng hệ thống vệ tinh để SEO Website bằng VFP Pro

Series hướng dẫn xây dựng hệ thống Blog vệ tinh bằng VFP Pro, tạo Blog cơ bản và tự động tìm nội dung và tự động đăng bài hàng loạt. Các bạn vào xem từng bài theo thứ tự nhé.


wp-content/uploads/2016/08/series-dang-bai-viet-forums.png

Đăng bài viết lên Forums bằng VFP Pro

Hướng dẫn tạo tài khoản forums tự động, tạo và đăng bài lên các forums hàng loạt đúng chuyên mục cần đăng tin.