Tự động click link

Tự động click link
Đánh giá
Hướng dẫn chức năng tự động click link

Để sử dụng tính năng vào thư mục cài đặt và bật VFP.AutoClick_v1.0

Cơ chế của tính năng: tự động click link tin đăng rồi click link trong nội dung và cuối cùng click ngẫu nhiên 1 link nào đó trong site đích

– Danh sách link đăng: Là danh sách tin mà bạn đã đăng thành công. Hiện tại phần mềm hỗ trợ tối đa 100 link

– Danh sách link, tên miền cần click: Là danh sách link có trong link tin đăng, sẽ tự động click ngẫu nhiên 1 trong các link trong nội dung tin đăng, (link này là link đích mà chúng ta đặt backlink về khi đi đăng tin)

– Timeout: Mặc định

– Thời gian chờ để click: Là thời gian chờ click giữa “Danh sách link đăng” và “Danh sách link, tên miền cần click”

– Thời gian chờ click link ngẫu nhiên trong bài: Là thời gian chờ click 1 link bất kỳ nào đó trong site đích ở “Danh sách link, tên miền cần click”

Sau số thời gian “Thời gian chờ click link ngẫu nhiên trong bài” thì quá trình lại được lặp lại với tin đăng thứ 2 của “Danh sách link đăng” và quá trình được lặp lại cho tới khi hết số link trong “Danh sách link đăng”

Kết quả sau khi click chạy

Kết quả sau khi hết “thời gian chờ để click”

Kết quả sau khi hết “thời gian chờ click link ngẫu nhiên trong bài”