Youtube chia sẻ bình luận Video

Youtube chia sẻ bình luận Video
Đánh giá

Cơ chế hoạt động như sau: Chúng ta xây dựng cộng đồng hỗ trợ nhau cùng bình luận Video cho nhau, ví dụ có 3 người cùng tham gia tính năng này thì người 1 sẽ bình luận video cho người 2 và 3 . người 2 sẽ bình luận video cho người 1 và 3. người 3 sẽ bình luận video cho người 1 và 2. Như vậy cần nhiều người cùng tham gia tính năng để số lượng bình luận được nhiều hơn và đặc biệt làm seeding video cũng khá hay vì nội dung của người bình luận sẽ được người được bình luận cấu hình


Để sử dụng tính năng chúng ta cần đăng nhập danh sách tài khoản Youtube với cú pháp: user dấu cách pass

DS TK có thể có nhiều tài khoản youtube và mỗi tài khoản 1 dòng. Đây là tài khoản đi bình luận Video

Số 1 trên ảnh có nghĩa là 1 tài khoản đã được đăng nhập thành công

Số 1/1 có nghĩa là: Số UID đi bình luận/ tổng số Video ID được bình luận

Ngoài ra cần phải nhập ID của Video mà bạn cần bình luận(hình mình họa ở dưới): cách lấy ID trên phần mềm cũng ghi khá rõ, điền vào ô Video ID rồi click Thêm

Trường hợp không muốn bình luận video đó nữa thì xóa ID video đó đi như hình dưới minh họa:

Click chạy ở ảnh minh họa số 1 phần mềm bắt đầu chạy bình luận cho các Video mà các ae cùng tham gia tính năng này. anh em nghiên cứu rồi cùng sử dụng để cùng nhau phát triển

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận