Youtube chia sẻ Subcribe Video

Youtube chia sẻ Subcribe Video
Đánh giá

Cơ chế hoạt động như sau: Chúng ta xây dựng cộng đồng hỗ trợ nhau cùng Subcribe Video cho nhau, ví dụ có 3 người cùng tham gia tính năng này thì người 1 sẽ Subcribe video cho người 2 và 3. người 2 sẽ Subcribe video cho người 1 và 3. người 3 sẽ Subcribe video cho người 1 và 2. Như vậy cần nhiều người cùng tham gia tính năng để số lượng Subcribe tăng lên cao

Để vào tính năng này, các bạn vào MXH và Blog ->Youtube chia sẻ Subcribe Video (giao diện dưới)

Để sử dụng tính năng chúng ta cần đăng nhập danh sách tài khoản Youtube với cú pháp: user dấu cách pass

DS TK có thể có nhiều tài khoản youtube và mỗi tài khoản 1 dòng. Đây là tài khoản đi Subcribe Video

Số 1 trên ảnh có nghĩa là 1 tài khoản đã được đăng nhập thành công

Số 1/1 có nghĩa là: Số UID đi Subcribe / tổng số Subcribe ID được Subcribe

Ngoài ra cần phải nhập ID của Video mà bạn cần Subcribe (hình mình họa ở dưới): cách lấy ID trên phần mềm cũng ghi khá rõ, điền vào ô Video ID rồi click Thêm

Trường hợp không muốn Subcribe video đó nữa thì xóa ID video đó đi như hình dưới minh họa:


Click chạy ở ảnh minh họa số 1: phần mềm bắt đầu chạy Subcribe cho các Video mà các ae cùng tham gia tính năng này. anh em nghiên cứu rồi cùng sử dụng để cùng nhau phát triển

Hãy bình luận, hỏi đáp thắc mắc hoặc thảo luận với chúng tôi tại đây

bình luận